3,464
Dziś Piątek
2023-03-24

Obejrzyj koniecznie, które działalności obecnie najchętniej wybierają firmy w gminie Gorzów Wielkopolski Miasto

Aktualizacja: dzisiaj12:25
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_OTWARTE_ludzie przed_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-03-24 Popatrz, które działalności gospodarcze obecnie wybiera najwięcej firm w gminie Gorzów Wielkopolski Miasto

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-03-24 godz: 12:27:57
2.Ilość wszystkich firm w gminie Gorzów Wielkopolski Miasto wynosi: 29773
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Gorzów Wielkopolski Miasto wynosi: 15732
Pierwsze miejsce
Spośród rodzajów działalności gospodarczych, które w okresie 1-24 marzec 2023 rozwijały się najszybciej, najbardziej wzrosła ilość firm, które jako główną działalność prowadzą Pozostałe formy udzielania kredytów. W tym czasie w gminie Gorzów Wielkopolski Miasto ich liczba zwiększyła się o 6, tym samym jednoznacznie zarysowując swoją przewagę nad branżą z pozycji drugiej.
Drugie miejsce
Tutaj z kolei znajdziemy Działalność prawnicza z przyrostem o 4 firm, który stanowi 67% w stosunku do miejsca pierwszego.
Trzecie miejsce
Na trzecim z kolei miejscu znajduje się Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Liczba firm prowadzących tę działalność zwiększyła się o 4.
Działalności gospodarcze o największym wzroście w gminie Gorzów Wielkopolski Miasto za okres 1-24 marzec 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Wzrost ilości firm
${li_top_txt}
1
Pozostałe formy udzielania kredytów
6
2
Działalność prawnicza
4
3
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
4
4
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
4
5
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
4
6
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
3
7
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
3
8
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
3
9
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
3
10
Działalność związana z oprogramowaniem
2

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze obecnie się rozwijają

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Prześledź działalności gospodarcze, które rozwijały się w gminie Gorzów Wielkopolski Miasto w ostatnich miesiącach

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Poznaj działalności gospodarcze, jakie będą wybierać firmy w gminie Gorzów Wielkopolski Miasto

Trwa pobieranie danych...