3,480
Dziś Piątek
2023-03-24

Przyjrzyj się, z jakich działalności obecnie wycofują się firmy w gminie Gorzów Wielkopolski Miasto

Aktualizacja: dzisiaj14:25
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_likwidacja firmy_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ - 2023-03-24 Przyjrzyj się, z jakich działalności gospodarczych w gminie Gorzów Wielkopolski Miasto obecnie rezygnuje najwięcej firm

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-03-24 godz: 14:27:55
2.Ilość wszystkich firm w gminie Gorzów Wielkopolski Miasto wynosi: 29773
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Gorzów Wielkopolski Miasto wynosi: 15732
Pierwsze miejsce
Wśród rodzajów działalności gospodarczej, z których w okresie 1-24 marzec 2023 zrezygnowało najwięcej aktywnych firm w gminie Gorzów Wielkopolski Miasto, na pierwszym miejscu od końca widzimy Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Liczba firm, które prowadziły tę działalność jako główną, spadła o 6.
Drugie miejsce
Na drugiej pozycji jest Transport drogowy towarów. Ilość firm, które obecnie wykonują tę działalność, spadła o 6.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Z kolei na trzeciej pozycji od końca plasuje się Tynkowanie. Liczba prowadzących ją firm zmniejszyła się o 4.
Działalności gospodarcze o największym spadku w gminie Gorzów Wielkopolski Miasto za okres 1-24 marzec 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Spadek ilości firm
${li_top_txt}
1
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
-6
2
Transport drogowy towarów
-6
3
Tynkowanie
-4
4
Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
-3
5
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
-3
6
Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
-2
7
Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
-2
8
Działalność pozostałych agencji transportowych
-2
9
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
-2
10
Praktyka lekarska specjalistyczna
-2

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze wykonuje coraz mniej firm

Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, których najwięcej ubywało w gminie Gorzów Wielkopolski Miasto w ostatnich miesiącach

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Sprawdź, jakich rodzajów firm w gminie Gorzów Wielkopolski Miasto ubędzie najwięcej

Trwa pobieranie danych...