3,469
Dziś Piątek
2023-03-24

Zobacz, jakie działalności prowadzi niewiele firm w gminie Gorzów Wielkopolski Miasto

Aktualizacja: dzisiaj13:25
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_praca (4)_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-03-24 Działalności gospodarcze, które wybiera najmniej firm w gminie Gorzów Wielkopolski Miasto

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-03-24 godz: 13:27:55
2.Ilość wszystkich firm w gminie Gorzów Wielkopolski Miasto wynosi: 29773
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Gorzów Wielkopolski Miasto wynosi: 15732
Pierwsze miejsce
Patrząc na najmniej powszechne działalności gospodarcze w gminie Gorzów Wielkopolski Miasto, zauważyliśmy, że niewiele aktywnych firm jako główną działalność wykonuje – Produkcja pozostałych tkanin. Prowadzi ją 1 firma.
Drugie miejsce
Do najmniej powszechnych działalności gospodarczych wykonywanych przez firmy należy też Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici. Zajmuje ona drugie miejsce. Tę działalność obecnie wykonuje 1 firma.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Transport wodny śródlądowy towarów to z kolei trzecia działalność gospodarcza z tego zestawienia. Wykonywana jest przez 1 firmę.
Najrzadziej wybierane działalności gospodarcze w gminie Gorzów Wielkopolski Miasto – marzec 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Produkcja pozostałych tkanin
1
2
Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici
1
3
Transport wodny śródlądowy towarów
1
4
Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
1
5
Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
1
6
Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
1
7
Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
1
8
Produkcja zegarków i zegarów
1
9
Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
1
10
Naprawa i konserwacja statków i łodzi
1

W REGIONACH Panorama regionu - odkryj, jakie działalności gospodarcze prowadzi najmniej firm

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, które w ostatnich miesiącach wybrało najmniej firm w gminie Gorzów Wielkopolski Miasto

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Działalności gospodarcze, które w gminie Gorzów Wielkopolski Miasto prawdopodobie wybierze najmniej firm

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...