3,469
Dziś Piątek
2023-03-24

Obserwuj, na które z produktów i usług w gminie Gorzów Wielkopolski Miasto rośnie liczba przetargów z wykorzystaniem środków unijnych

Aktualizacja: dzisiaj13:25
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_euro_orange_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2023-03-24 Obejrzyj, na które produkty i usługi w gminie Gorzów Wielkopolski Miasto wzrasta obecnie liczba przetargów z dotacjami unijnymi

Opis
W artykule prezentujemy informacje dotyczące przetargów publikowanych przez beneficjentów korzystających z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w celu realizacji zasady konkurencyjności.
Zasada konkurencyjności łączy obowiązki ogłoszeniodawcy, korzystającego z dofinansowania ze środków unijnych, z uprawnieniami potencjalnych wykonawców. Wynika to z treści art. 43 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240). Prawo realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych przysługuje ogółowi podmiotów.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych towarów oraz usług czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji.
W naszym serwisie owg.pl zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-03-24 godz: 13:27:55
2.Ilość wszystkich firm w gminie Gorzów Wielkopolski Miasto wynosi: 29773
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Gorzów Wielkopolski Miasto wynosi: 15732
Pierwsze miejsce
Przyglądając się tym dziedzinom, dla których obecnie w gminie Gorzów Wielkopolski Miasto rośnie zainteresowanie finansowaniem inwestycji ze środków unijnych, zauważymy, że choć za okres 1-24 marzec 2023 sytuacja pod względem liczby publikowanych ogłoszeń przetargowych jest w czołówce bardzo wyrównana, to na pierwszym miejscu są Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. Z tego zakresu pojawiło się 1 przetarg z dotacją UE.
Drugie miejsce
Na drugim miejscu widzimy Usługi technicznego nadzoru budowlanego. Liczba publikowanych ogłoszeń przetargowych wzrosła w tym obszarze o 1.
Trzecie miejsce
Na trzecim miejscu znajdziemy Maszyny biurowe, sprzęt i części zamienne, z wyjątkiem komputerów. Ilość publikowanych ogłoszeń przetargowych z tej dziedziny wzrosła o 1.
Produkty i usługi z dotacją UE dla podmiotów w gminie Gorzów Wielkopolski Miasto za okres 1-24 marzec 2023
Miejsce
Produkty i usługi
Zmiana ilości przetargów
${li_top_txt}
1
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
1
2
Usługi technicznego nadzoru budowlanego
1
3
Maszyny biurowe, sprzęt i części zamienne, z wyjątkiem komputerów
1
4
Roboty budowlane w zakresie budynków
1
5
Usługi edukacyjne
1
6
Samochody osobowe
1
7
Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
1
8
Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
1
9
Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów produkcyjnych
1
10
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
0

W REGIONACH Panorama regionu – zobacz produkty i usługi, na które w Twoim regionie rośnie liczba przetargów z dofinansowaniem UE

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Prześledź, jak w poprzednich miesiącach w gminie Gorzów Wielkopolski Miasto wzrastała liczba przetargów na produkty i usługi dotowane przez UE

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Popatrz, w których branżach w gminie Gorzów Wielkopolski Miasto prawdopodobnie będzie rosła liczba przetargów z wykorzystaniem środków UE

Trwa pobieranie danych...