3,469
Dziś Piątek
2023-03-24

Sprawdź, jakie produkty i usługi planują obecnie zakupić podmioty gospodarcze w gminie Gorzów Wielkopolski Miasto

Aktualizacja: dzisiaj13:25
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_paleta_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-03-24 Obecnie podmioty gospodarcze w gminie Gorzów Wielkopolski Miasto planują zakup tych produktów i usług

Opis
Artykuł prezentuje informacje dotyczące planowanych przetargów. Zamawiający są zobowiązani do publikacji sporządzonego planu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zasady i procedury planowania przetargów wynikają z Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z póź. zm.), która weszła w życie w styczniu 2021 r.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych przedmiotów oraz usług czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji. W naszym serwisie OWG zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Prezentowane dane oparte są na serwisie owg.pl – największej wyszukiwarce gospodarczej w Polsce.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-03-24 godz: 13:27:55
2.Ilość wszystkich firm w gminie Gorzów Wielkopolski Miasto wynosi: 29773
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Gorzów Wielkopolski Miasto wynosi: 15732
Pierwsze miejsce
Obserwując zapotrzebowanie na produkty i usługi, których zakup obecnie planują podmioty gospodarcze w gminie Gorzów Wielkopolski Miasto, widzimy, że najwięcej przetargów ogłoszono na Usługi badania, przeprowadzania inspekcji, analizy, nadzoru i kontroli. W okresie 1-24 marzec 2023 nastąpił wzrost opublikowanych ogłoszeń przetargowych o 4.
Te produkty i usługi mają zdecydowaną przewagę nad drugą pozycją w tym zestawieniu.
Drugie miejsce
Specjalne usługi projektowe są na drugim miejscu w tym zestawieniu. Liczba opublikowanych przetargów wzrosła o 2. Stanowi to 50% w porównaniu do produktów i usług, które zanotowały największy wzrost.
Trzecie miejsce
W dniu dziesiejszym trzecie miejsce zajmują Rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu. Nastąpił wzrost ilości zamieszczonych ogłoszeń przetargowych o 2.
Produkty i usługi, dla których obecnie wzrasta ilość prztetargów w gminie Gorzów Wielkopolski Miasto – marzec 2023
Miejsce
Produkty i usługi
Zmiana ilości przetargów
${li_top_txt}
1
Usługi badania, przeprowadzania inspekcji, analizy, nadzoru i kontroli
4
2
Specjalne usługi projektowe
2
3
Rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu
2
4
Usługi w zakresie pomocy drogowej
2
5
Maszyny biurowe, sprzęt i części zamienne, z wyjątkiem komputerów
1
6
Energia elektryczna, gaz, energia jądrowa i paliwa, gorąca woda oraz pozostałe źródła energii
1
7
Samochody osobowe
1
8
Usługi medyczne i podobne
1
9
Elektryczność
1
10
Usługi środowiska naturalnego oraz ekologii
1

W REGIONACH W regionie podmioty gospodarcze planują zakup tych produktów i usług

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Najwięcej podmiotów gospodarczych w gminie Gorzów Wielkopolski Miasto planowało zakup tych produktów i usług

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA W najbliższych miesiącach największa ilość podmiotów gospodarczych w gminie Gorzów Wielkopolski Miasto będzie planować zakup tych produktów i usług

Trwa pobieranie danych...